კითხვები

როგორ განვახორციელო შეკვეთა თქვენს საიტზე?

იმისატვის რომ შეასრულოთ შკვეთ პირველ რიგში უნდა აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი პროდუქტი და მოათავსოთ ის შეკვენის კალათაში "Buy" ღილაკზე დაწკაპუნებით, რის შემდეგეც ავტომატურად გაიხსნნება შეკვეთის ფანჯარა

შეამოოწმეთ ყველა მონაცემები და სისწორის შემთხვევაში დააჭირეთ ღილაკს– "Proceed to chechout" ამის შემდეგ გამოჩნდება თქვენი საკონტაქტო ინფორმაციის შესავსები გვერდი =>


შეავსეთ ყველა გრაფა და დააჭირეთ "Continue"-ს, რის შემდეგაც გადახვათ გადახდის და მიტანის გვერდზე =>

მონიშნეთ "Cash on Delivedy" (საქონლის მიტანის დროს გადახდა) და დააჭირეთ "Continue"–ს რის შემდეგაც გადახვალთ შეკვეთის დადასტურების საბოლოო გვერდზე. დააჭირეთ "Place order" იმისტვის რომ დაასრულოთ შეკვეთა =>

ამის შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე მოგივათ შეტყობინება შეკვეთის დადასტურების თაობაზე

 

რა შემთხვევაში ვისარგებლებ უფასო მიტანის სერვისით?

უფასო მიტანის სერვისით ისარგებლებთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუკი თქვენს მიერ შეკვეთილი საქონლის საერთო ღირებულება აღემატება 50 ლარს. სერვისი ვრცელდება მხოლოდ თბილისის მაშტაბით