ქლიბები

ქლიბები
პროდუქტის ნომერი: AD300
Price excl. tax: GEL 5.00
Price (incl. tax): GEL 5.00
Woody 180/180 გრიტი
იდეალურია, ჩემპიანატებზე მონაწილეობის დროს ნატურალური ფრჩხილების
გასაქლიბათ, კომფორტულია გამოყენებაში, მდგრადი და დრეკადი,
File It Off 80/80  გრიტი
გამოიყენება დაგრძელებული ფრჩხილების კორექციისას, ძველი შრეების მოსაშორებლად
In Form 100/100  გრიტი
გამოიყენება დაგრძელებული ფრჩხილების კორექციისას, ძველი შრეების მოსაშორებლად
Buff It 100/180 გრიტი
გამოიყენება დაგრძელებული ფრჩხილების გვერდების და თავისუფალი მხარის გასაქლიბად, ასევე
გამოიყენება კორექციისას
Combo 100/180 გრიტი
გამოიყენება ფრჩხილისთვის ფორმის მისაცემათ და პროცედურის დასასრულებლად, ქლიბის ფორმა
იდეალურია ნუნებთან ახლოს მდებარე ზედაპირთან მუშაობისას
Shape Up 150/150 
გამოიყენება ფრჩხილის გაპრიალების სტადიის წინ
Refine It 150/180 გრიტი
150 გრიტი - დაგრძელებული ფრჩხილებისთვის ფორმის მისაცემათ და ტიფსების გასაქლიბად
180 გრიტი - გამოიყენება ფრჩხილისთვის ფორმის მისაცემათ და პროცედურის დასასრულებლად, ქლიბის
ფორმა იდეალურია ნუნებთან ახლოს მდებარე ზედაპირთან მუშაობისას
Get Even 220/280 გრიტი
აცილებს გაქლიბვის შემდგომ ნაკაწრებს
Hi Shine 600/4000
გამოიყენება ინტენსიური გაპრიალებისთვის